Skip to main content
Vereniging Natuur- en milieubescherming Pijnacker

Vereniging

Al meer 60 jaar zet NMP, de vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker zich in voor de leefomgeving van Pijnacker-Nootdorp.

De vereniging geeft die inzet vorm door zich in te zetten voor op drie thema’s:

Bescherming, Beheer en Beleving.

We werken graag aan het behoud en verbeteren van de landschappelijke en natuurlijke waarden van het leefmilieu, door plannen te toetsen op natuur- en milieuaspecten, door onderhoud uit te voeren in verschillende natuurgebieden in de gemeente en door de leden van de vereniging uit te nodigen en te betrekken bij diverse activiteiten.

Er is veel van waarde in onze gemeente dat de B van beschermen verdient. De groene buitengebieden zijn een belangrijk en onderscheidend kenmerk van Pijnacker-Nootdorp. Van bovenaf gezien valt het grote groene hoefijzer om de kern Pijnacker op. Dit maakt Pijnacker-Nootdorp een unieke, groene parel in de drukke en dichtbevolkte Randstad. Het groene buitengebied bevat ook nog veel kenmerkende elementen van het oude polderlandschap dat vroeger grote delen van Zuid-Holland bedekte.

Om te zorgen dat natuurwaarden buiten, maar ook binnen de bebouwde kom worden behouden en waar mogelijk verbeterd,  volgen we de plannen van de gemeente op de voet. Middels inspraak en overleg  geven we onze adviezen en mening, niet alleen om de belangen van planten en dieren te behartigen, maar uiteindelijk ook van mensen. Want een compleet volgebouwde omgeving, allemaal steen, zonder natuur wordt uiteindelijk ook onleefbaar voor mensen. De opzet van de Groenzoom, van de Groene Keijzer en andere gebieden? Het groen in nieuwe woonwijken? NMP denkt mee.
We controleren ook of afgesproken doelen gehaald worden en afgesproken acties uitgevoerd. En dan kunnen we best streng zijn. Want natuur en milieu gaat ons allemaal aan!

Daarnaast voert een groep vrijwilligers met grote regelmaat onderhoudswerkzaamheden uit, bijvoorbeeld bij de Ackerdijkse Plassen, om ervoor te zorgen dat dit gebied zo aantrekkelijk mogelijk blijft voor dieren en planten. Daar zie je als bewoner niet zoveel van, want dit specifieke gebied is niet erg toegankelijk. Maar juist daardoor kunnen dieren er in alle rust hun eten vinden, hun jongen grootbrengen en vandaaruit weer de overige gebieden bevolken. En daar profiteert iedereen van. We beheren nestkasten, knotten wilgen en onderhouden bijvoorbeeld ook één keer per jaar de oeverzwaluwwand in Tolhek. De B van Beheren.

En uiteraard biedt NMP ook haar leden veel: De B van Beleven. Doelstelling is om elke maand een activiteit te organiseren zoals lezingen over dieren, je tuin of natuur in de omgeving, en allerlei excursies: vogeltochten, paddenstoelen zoeken en vleermuizen ‘beluisteren’, bijvoorbeeld. Maar ook acties zoals : OPZOOI! Het opruimen in de natuurgebieden van zwerfvuil.

De vereniging heeft zo’n 500 leden maar er kunnen er natuurlijk altijd nog meer bij. Voor de prijs hoef je het niet te laten, de contributie is € 11,= per jaar. En daar krijg je dan ook nog eens vier keer per jaar een mooi magazine voor: “De Verderkijker”. Waarin je op de hoogte gehouden wordt van wat we met die “3B’s” doen en waarin ook vaak mooie foto’s uit de omgeving zijn opgenomen.