Skip to main content
Bestuur NMP

Bestuur NMP

Wat houdt het bestuurswerk van NMP in?

Het bestuur van NMP houdt zich met diverse onderwerpen bezig, waarvan een aantal steeds terugkomt op de agenda van bestuursvergaderingen. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen: zaken met betrekking tot de ruimtelijke ordening, natuur- en milieubeleid en natuurbeheer rapportage over diverse overleggen praktische verenigingszaken, zoals inkomsten en uitgaven cursussen, excursies, de Verderkijker en publiciteit

Bespreking van ontwikkelingen m.b.t. ruimtelijke ordening, natuur- en milieubeleid en natuurbeheer, vormen meestal de hoofdmoot van de bestuursvergaderingen. Het gaat daarbij om gemeentelijke en provinciale plannen en de manieren waarop we invloed kunnen uitoefenen als zich ongewenste bedreigingen voordoen (inspraak en bezwaren indienen, overleg, publiciteit, contact met bestuurders, lobbyen). Ook wordt overlegd over het opstarten, de stand van zaken, of het beëindigen van gerechtelijke procedures.

Aan het eventueel starten of voortzetten van een juridische procedure gaat meestal een uitvoerige discussie vooraf. Niet alleen zijn daar kosten mee gemoeid, maar bovendien moet worden afgewogen of niet op andere manier het zelfde doel kan worden bereikt. Procederen is een tijdrovend proces, waarbij wij als vereniging altijd moeten opboksen tegen professionals. Dat is iets wat je niet lichtzinnig doet.

Het bestuur overlegt regelmatig met vertegenwoordigers van de gemeente Pijnacker-Nootdorp over gemeentelijk beleid met gevolgen voor natuur en landschap maar ook over praktische zaken als groenbeheer. Individuele bestuursleden en andere actieve verenigingsleden vertegenwoordigen de vereniging in verschillende overlegorganen op gemeentelijk en regionaal niveau. Ook hebben we contact met bijv. het Hoogheemraadschap, Natuurmonumenten en de Provincie. Bespreken van de strategie voor en voortgang van deze overleggen is dan ook een vast punt op de bestuursagenda.

Dat in een bestuursvergadering ook praktische bestuurszaken aan de orde komen, zal duidelijk zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om belangrijke uitgaven (een printer, informatieborden, een kijktoren, etc.) of zaken die met statuten te maken hebben.

Als vereniging besteden we ook veel aandacht aan publiciteit en educatie. Het eerste gebeurt bijvoorbeeld intern door het verenigingsblad De Verderkijker en extern door onze website en bijvoorbeeld publicaties in de Telstar. Voorts neemt de vereniging deel aan milieumarkten, discussiebijeenkomsten, etcetera, en jaarlijks organiseren we een aantal educatieve activiteiten zoals lezingen, cursussen en excursies.

Het bestuur vergadert gemiddeld eens in de vijf weken. Belangstellenden kunnen altijd vergaderingen of een gedeelte daarvan bijwonen. Informatie hierover kunt u verkrijgen door contact met ons op te nemen.

Bestuursleden

Richard Smokers
Bestuurslid NMP Richard Smokers

Ik ben geboren en getogen in Eindhoven en via omzwervingen langs Nijmegen en Amsterdam in 1996 in Pijnacker geland. Tot mijn grote verbazing bleek er in het drukste deel van Nederland heel veel natuur te beleven, vooral wat betreft vogels. Ik heb vanaf mijn jonge jaren grote interesse in natuur gehad, maar ben er eigenlijk pas hier in Pijnacker en omgeving echt actief iets mee gaan doen. Er is hier in de buurt in de afgelopen jaren veel natuur verdwenen, maar nog steeds is Pijnacker-Nootdorp op de kaart van Zuid-Holland goed te herkennen aan het hoefijzer van groene gebieden er omheen. Het is meer dan de moeite waard om te proberen zoveel mogelijk daarvan te behouden. Allerlei ruimtelijke ontwikkelingen zijn natuurlijk niet tegen te houden. Maar door als NMP de natuur een stem te geven denk ik wel dat de uiteindelijke plannen beter uitpakken voor natuur en milieu dan zonder onze inzet het geval zou zijn.

Na een aantal jaren meewerken binnen de vereniging aan o.a. de website en allerhande beleidszaken, ben ik in 2009 eindelijk maar eens in het bestuur van NMP gestapt. In 2014 heb ik de voorzittershamer overgenomen van Nico van der Helm. Binnen het bestuur houd ik me bezig met inspraak op gemeentelijk beleid, overleg ik met verschillende instanties over ruimtelijke en natuurprojecten en verzorg ik de nieuwsbrieven. Verder bemoei ik me met onderwerpen op het gebied van klimaat, verkeer en luchtkwaliteit, onder meer door mijn lidmaatschap van het Milieuplatform van de gemeente.

In het dagelijks leven houd ik me bij TNO in Den Haag bezig met onderzoek en advisering op het gebied van duurzame mobiliteit. Mijn interesse voor duurzaamheidsonderwerpen is dan ook niet vreemd. Hoewel het soms nuttig is om werk en privé te scheiden, geeft het mij in dit geval juist veel voldoening om de kennis en ervaring uit mijn werk in te kunnen zetten ten behoeve van mijn eigen woonomgeving.

Cees kerkhof
Bestuurslid NMP Cees Kerkhof

Ik ben geboren in Rhoon, een dorpje aan de zuidkant van Rotterdam. Vanwege de drukte ben ik begin jaren zeventig Rotterdam ontvlucht en via Amersfoort in Leusden terecht gekomen. Doordat mijn werkplaats veranderde van Amersfoort naar Den Haag, ben ik met gezin in 1989 naar Pijnacker verhuisd. In het begin was het natuurlijk wennen: vanuit een ruime, bosrijke omgeving naar een dorp wat hoe langer hoe voller werd gebouwd. In mijn dagelijkse werk heb ik mij bezig gehouden met nieuwe wetgeving op het gebied van cosmetica en was- en reinigingsmiddelen. In 2009 heb ik gebruik gemaakt van de mogelijkheid van een vroegpensioenregeling. In 2014 werd ik opmerkzaam gemaakt op een vacature binnen het bestuur van NMP. Dit leek mij een uitstekende besteding van mijn tijd. Ik hoop hiermee een kleine bijdrage te leveren aan de goede balans tussen de verstedelijking van Pijnacker en de ontwikkeling van natuur en milieu in mijn woonomgeving.

Wim Priem

Geboren en getogen in Gouda. Eind jaren tachtig een paar jaar in Waddinxveen gewoond en in 1991 ben ik met mijn vrouw Sandra in Nootdorp komen wonen. Ons huis aan de Zwanenbloem heeft nog enkele maanden aan de rand van Nootdorp gestaan, en we zagen de schapen en koeien in de wei aan de andere kant van de sloot. Het heeft niet lang geduurd. Nu staat er al jaren een complete woonwijk. Onze twee kids zijn daar geboren, maar inmiddels al de deur uit.
Begin 2000 zijn we naar Pijnacker verhuisd en in Klapwijk terechtgekomen.
Van hieruit hebben we ons leven in de buurt en in het dorp geleid. Geen bijzonderheden, af en toe actief (tijdens de Oranje-feesten met 'Anders Oranje' bijvoorbeeld).
Door omstandigheden moest ik 'plotseling' meer wandelen en fietsen. En aangezien ik niet erg gemotiveerd was om 'naar de plek waar ik vandaan kwam' te lopen/fietsen, heb ik mijn fototoestel meegenomen en ontdekt hoeveel moois er eigenlijk is rondom ons dorp. Dankzij de vogelcursus van NMP met de vereniging in contact gekomen en twee jaar geleden ingestapt (toegelaten ;-) bij het bestuur.
Hoewel ik geen bioloog, plannenexpert of iets dergelijks ben, vind ik het toch belangrijk aan onze natuur en milieu een bijdrage te leveren.
En dat doe ik dan graag door me te richten op communicatie en activiteiten. Deze nieuwe website, en het redacteurschap van het mooie verenigings-magazine 'De Verderkijker' zijn daarom de taken waar ik me graag op toeleg.
En ook help ik graag mee met het organiseren van allerlei activiteiten: vogelwandelingen, vleermuizen-, paddestoelentochten, lezingen en wat we nog maar meer kunnen verzinnen.
Oh, en heb je daar ideeën bij? Laat maar weten!

Koos Hogervorst
Bestuurslid NMP Koos Hogervorst

Mijn naam is Koos Hogervorst en ik ben sinds de ALV van maart 2022 lid van het bestuur. Ik ben geboren (1954) en getogen in de Oude Leede, aan de rand van de Zuidpolder van Delfgauw. Mijn hele leven, op een kort uitstapje na, woon ik al in Pijnacker. Als polderjongen heb ik veel tijd doorgebracht in de natuur, onder andere rond de eendenkooi, zonder er bij stil te staan hoe kostbaar die is.

Hoewel ik opgeleid ben voor fysisch geograaf heb ik mijn werkzame leven echter grotendeels doorgebracht als financieel manager bij de Erasmus Universiteit. Ik ben intussen met pensioen en ga graag fietsen en wandelen in de natuurlijke omgeving, met name de Groenzoom. Ook ga ik af en toe naar Zwitserland waar twee (van de vier) van onze kinderen wonen.

In het bestuur heb ik als belangrijkste taak het penningmeesterschap. Ik hou me echter ook graag bezig met andere natuurzaken, zoals onlangs de nestkasten. Vanuit mijn studie ben ik echter meer bekend met de niet-levende natuur, zoals bodem, weer en klimaat en (geologische) structuren, maar de achterstand die ik heb bij het herkennen van planten en dieren ben ik aan het inlopen.

Ik doe het werk met veel plezier en hoop hiermee een bescheiden bijdrage te leveren aan de natuurlijke omgeving rond Pijnacker-Nootdorp tot genoegen van de leden.

Statuten

Download hier de Statuten NMP