Skip to main content
Natuur- en Milieubescherming

Bestuurslid

Het bestuur van de vereniging heeft dringend versterking nodig.
Momenteel zijn we met 4 mensen: voorzitter, secretaris, penningmeester en een algemeen lid (focus op De Verderkijker, website en communicatie).
We zoeken naar twee nieuwe bestuursleden die helpen vorm te geven aan de koers en activiteiten van de vereniging.

Maandelijks komt het bestuur bij elkaar om de actualiteit te bespreken, een rondje langs de werkgroepen, natuurgebieden, communicatie met gemeente en andere partijen over natuur, milieu en klimaat. 
Van de activiteiten die daaruit komen verdelen we zoveel mogelijk onderling of bij andere verenigingsleden/-werkgroepen die daar wat mee kunnen. Uiteraard heb je zelf controle over hoeveel tijd je voor deze activiteiten kunt toezeggen.

De vergaderingen kosten ongeveer drie uur per maand, met de voorbereiding meegerekend.