Skip to main content
Natuur- en Milieubescherming

Lid werkgroep 'natuurbeleving'.

*** VERVULD ***

NMP wil graag activiteiten organiseren voor de leden. Soms zijn deze activiteiten ook voor anderen toegankelijk."
Doelstelling is één keer per maand een activiteit te plannen.

Bijvoorbeeld:

  • excursies
  • lezingen
  • cursussen
  • algemene activiteiten

Natuurlijk hoef je het niet zelf allemaal te doen, de werkgroep bestaat uit enkele leden die uitzien naar mogelijke onderwerpen en deze dan plannen en organiseren.
Aanwezig zijn, helpen en openen/afsluiten kan wel tot de werkzaamheden behoren.

Één keer per kwartaal komt de werkgroep bijeen om te brainstormen en de organisatie van zo'n activiteit onderling te verdelen

*** VERVULD ***