Skip to main content
Natuur- en Milieubescherming

Lid werkgroep 'Waterkwaliteit'

Neem namens NMP deel in de werkgroep “Project Oppervlaktewaterkwaliteit Oostland (POkO). Dit is een gezamenlijke werkgroep Rotta en NMP. Het doel is verbetering van de waterkwaliteit in het Oostland.

Activiteiten: Vergroten van het waterbewustzijn, evaluatie waterkwaliteitsrapportages van Hoogheemraadschap Delfland en Schieland / Krimpenerwaard en uitvoeren metingen waterkwaliteit.

Verwachte tijdspinspanning: geheel afhankelijk eigen inzichten.