Skip to main content
Natuur- en Milieubescherming

Organisatie en coördinatie natuurwerkzaamheden

NMP voert voor een aantal gebieden/objecten in de omgeving van Pijnacker werkzaamheden uit voor natuurbehoud.
Deze functionaris zorgt voor overzicht en continuïteit in het plannen en (laten) uitvoeren van deze werkzamheden.

Plannen van onderhoud aan:

  • Oeverzwaluwwand
  • Gemaalgebouwtje Krekengebied
  • Wilgen knotten
  • Opzooiacties (ism werkgroep natuurbeleving) 
 We schatten dit op 4 uur per maand werk.