Skip to main content
Natuur- en Milieubescherming

Vrijwilligers natuurwerkzaamheden

Deelnemen aan (periodiek of incidenteel) geplande werkzaamheden voor onderhoud aan natuurgebieden en – objecten

  • Oeverzwaluwwand (jaarlijks opvullen gebruikte nesten, o.l.v. een coördinator)
  • Gemaalgebouwtje Krekengebied (periodiek onderhoud aan huisje en locatie)
  • Knotwilgen snoeien
  • Opzooiacties 
 Per activiteit te plannen, meestal een halve dag.