Skip to main content
Activiteiten NMP
Wij zijn een actieve vereniging

Activiteiten NMP

Wat doen we

De activiteiten van de vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker omvatten onder andere:

NMP overleg

Beleidsbeïnvloeding en overleggen

 • Inspraak op ruimtelijke plannen (beleidsplannen, bestemmingsplannen, etc.)
 • Het voeren van gerechtelijke procedures
 • Overleg met wethouders en ambtenaren van de gemeente Pijnacker-Nootdorp
 • Lobby richting gemeenteraadsfracties
 • Overleg en samenwerking met andere natuur- en belangenverenigingen
 • Deelname aan het Milieuplatform van de gemeente
 • Overleg met vertegenwoordigers van onder andere de Provincie Zuid Holland, het Hoogheemraadschap van Delfland en verschillende regionale beheersorganisaties
 • Zitting in de klankbordgroep van de Groenzoom (nieuwe natuurontwikkeling tussen Pijnacker en Berkel)
 • Zitting in de klankbordgroep van de Bergboezem (gebied ten zuiden van Oude Leede)
Werken in de natuur

Werken in de natuur

 • Natuuronderhoud in de Ackerdijkse Plassen (iedere zaterdag)
 • Onderhoud van de oeverzwaluwwand in de wijk Rietlanden (jaarlijks)
 • Ad hoc natuuronderhoud op andere plaatsten in de gemeente
 • Nestkastenonderhoud (jaarlijks)

Voor meer informatie klik hier: Werken in de natuur

Educatie

 • Cursussen (gemiddeld 1 a 2 keer per jaar)
 • Lezingen, informatie-avonden (gemiddeld 1 a 2 keer per jaar)
 • Excursies (meerdere keren per jaar)
 • Voorlichting, bijv. op scholen

Zichtbaarheid en informatie

 • Verenigingsblad de Verderkijker (4 keer per jaar)
 • Website, nieuwsbrieven, Facebook, Instagram
 • Plaatsen en onderhouden van informatieborden
 • Plaatsen en onderhouden van uitkijktoren(s)
 • Publiciteit, bijvoorbeeld door artikelen in de Telstar

Verenigingszaken

 • Bestuursvergaderingen (iedere 4 à 5 weken)
 • Algemene ledenvergadering (ALV, 1 keer per jaar)
 • Commissievergaderingen

Klussenlijst vrijwilligers

Hieronder een lijst van klussen waarvoor we mensen kunnen gebruiken. De klussen zijn verdeeld in drie aandachtsgebieden Beschermen, Beheren en Beleven.
Wil je je aanmelden voor een klus, vul dan onderstaand formulier in!
We zorgen natuurlijk voor een goede begeleiding mocht dat nodig zijn. Alle hulp is welkom!

Klussenlijst vrijwilligers NMP

Aanmelden als vrijwilliger:


Vul hier u naam in!
Vul hier uw adres in!
Vul hier uw postcode in!
Verkeerde invoer
Vul hier een geldig mailadres in!
Vul hier uw woonplaats in!
Ongeldige invoer
Vul hier uw bericht in!
Ongeldige invoer
U dient akkoord te gaan met onze privacy-voorwaarden!